Aktiviteter

Åsnes Frivilligsentral skal være en møteplasss for hele kommunen. Frivilligsentralen fungerer som en formidler og kooridnator av frivillig innsats både fra privatpersoner og organisasjoner.

Via frivilligsentralen kan du delta på en rekke aktiviteter - noen er faste ukentlige tilbud, mens andre dukker opp med jevn mellomrom.
Se aktivitetskalenderen og oversikt over hver aktivitet for mer informasjon.

Kurs og arrangement annonseres i avisene, eller kontakt oss for å høre hva som skjer fremover.

Flere nyheter

Gågruppe

2019 © Åsnes frivilligsentral