Styret

Styret består av:

Leder:                   Rune Sørlie                                          Væstsia Vel                  
Nestleder:             Gro K. Fredriksen                                Frivillig representant
Styremedlemer:     Kari Brattås                                        Hof Helselag
                             Rune Sørlie                                          Væstsia Vel
                             Solveig Anseth                                    Åsnes Kirkelige fellesråd
                             Liv Borgen                                           Åsnes Sanitetsforening
                             Rolf Otto Lie                                        Åsnes lag av LHL

Varamedlemmer:  Kari Stræte                                          Åsnes Sanitetsforening
                            Ragnhild Graving                                      
                           
Foto av styret i 2011.

Tidligere daglig leder og styrelederBilder: Hans Didrik Bakke

2019 © Åsnes frivilligsentral