Om oss

ÅSNES FRIVILLIGSENTRAL
Startet 1998

Frivilligsentralen har hele Åsnes kommune som virkeområde og skal være et møtested for hele kommunen. Den er en formidler og koordinator av frivillig innsats og et supplement til offentlig bistand.

Frivilligsentraler finnes over hele landet og

- er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.

- skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige 
   organisajoner i kommunen utfærer, og dermed styrke og fremme det frivillige
   arbeidet.

- skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å
   delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk  
   tilhørighet.      

2019 © Åsnes frivilligsentral