Mobil- og datakurs

Mobilkurs:

Åsnes Frivilligsentral fikk oppslag i media over hele landet da de i 2005 dro igang med mobilkurs for eldre.
Disse kursene har blitt enormt populære og arrangeres med jevne mellomrom.
Et nytt kurs er planlagt fra høsten 2011. Her får man innblikk i en del av funksjonene og mulighetene man finner i en mobiltelefon.


Datakurs:

Våren 2009 startet man opp med datakurs for eldre. Fra å være 6 stykker i den spede begynnelse har kursene etter det hatt mellom 20 og 30 påmeldte og vært delt inn i ett for nybegynnere og ett for viderekommende.

For info om tidspunkt for nye kurs - kontakt Frivilligsentralen.

Kursleder Marit Kluge, daglig leder ved Åsnes Frivilligsentral Ingerid Askje, assistent Annicka Utgaard og lærer Wenche Lommerud.

2019 © Åsnes frivilligsentral